دکتر سهراب علوی نیا – جلسه چهل و پنجم

AlaviNia01

 

درسهای عرفانی

امام حسین (ع) : ما دانیم قدر ما

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۴.۴ مگابایت

دکتر سهراب علوی نیا – جلسه چهل و یکم

AlaviNia01

درسهای عرفانی – عرفان و منطق

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۵.۱ مگابایت