شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و هفتم – دکتر صابری

saberi42

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۷ – چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۱ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و ششم – دکتر صابری

saberi39

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۶ – چهارشنبه ۸ آذر ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۸ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و پنجم – دکتر صابری

saberi36

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۵ – چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۳ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و چهارم – دکتر صابری

saberi35

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۴ – چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۱ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و سه – دکتر صابری

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۳ – چهارشنبه ۴ اسفند ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۸ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و دو – دکتر صابری

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۲ – چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۶ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و یکم – دکتر صابری

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۱ – چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۶ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتادم – دکتر صابری

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۰ – چهارشنبه ۶ بهمن ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۰.۶ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه شصت و نهم – دکتر صابری

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۶۹ – چهارشنبه ۲۹ دی ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۳ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه شصت و هشتم – دکتر صابری

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۶۸ – چهارشنبه ۸ دی ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۴ مگابایت