احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه بیستم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, December 4, 2017 – دوشنبه، ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۲.۵ مگابایت

اسلام دین عشق و نوع دوستى – دکتر رضا تابنده

photo_2017-11-25_20-48-20

اسلام دین عشق و نوع دوستى؛ تفسیرى صوفیانه

مکان: مرکز پزشکى تیریلیوم (trillium)

لازم به توضیح است که تمامی عواید این جلسه جهت کمک به بیماران سرطانى، به خیریه های مربوطه پرداخت میگردد

  Friday, November 24, 2017 – جمعه، ۳ آذر ۱۳۹۶
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل تصویری اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸۵.۶ مگابایت

 

مولانا و فلسفه عشق و جذب – جلسه چهارم – دکتر رضا تابنده

2017-10-17-DrRezaTabandeh-Rumi-and-the-Philosophy-of-Love-and-Ecstasy-01

فایل به زبان انگلیسی

مولانا و فلسفه عشق و جذب (موزه آقاخان شهر تورنتو کانادا)

Tuesday, November 14, 2017 – سه شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۶

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید (حجم فایل ۱۵.۶ مگابایت)

 

احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه نوزدهم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, November 20, 2017 – دوشنبه، ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۲.۵ مگابایت

احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه هجدهم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, November 13, 2017 – دوشنبه، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۰.۲ مگابایت

مقدمه ای بر تصوف اسلامی – دکتر رضا تابنده

01

 

مقدمه ای بر تصوف اسلامی

مکان: مرکز دانشجویان ایرانی مسلمان دانشگاه تورنتو کانادا

  Friday, November 10, 2017 – جمعه، ۱۹ آبان ۱۳۹۶
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۴.۶ مگابایت

احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه هفدهم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, November 6, 2017 – دوشنبه، ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۱.۷ مگابایت

احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه شانزدهم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Friday, November 3, 2017 – جمعه، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۲.۷ مگابایت

مولانا و فلسفه عشق و جذب – جلسه سوم – دکتر رضا تابنده

2017-10-17-DrRezaTabandeh-Rumi-and-the-Philosophy-of-Love-and-Ecstasy-01

 

فایل به زبان انگلیسی

مولانا و فلسفه عشق و جذب (موزه آقاخان شهر تورنتو کانادا)

Tuesday, October 31, 2017 – سه شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۶

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید (حجم فایل ۱۴.۷ مگابایت)

 

مولانا و فلسفه عشق و جذب – جلسه اول – دکتر رضا تابنده

2017-10-17-DrRezaTabandeh-Rumi-and-the-Philosophy-of-Love-and-Ecstasy-01

 

فایل به زبان انگلیسی

مولانا و فلسفه عشق و جذب (موزه آقاخان شهر تورنتو کانادا)

Tuesday, October 17, 2017 – سه شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۶

ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید (حجم فایل ۱۶.۲ مگابایت)

برای دانلود فایل PDF مجموعه عکسهای جلسه اینجا کلیک کنید (حجم فایل ۷.۶ مگابایت)